O nás

Profil, historie a současnost

společnosti s ručením omezeným 2A AgroAtelier, K Vinici 1901, 530 02 Pardubice

Společnost 2A AgroAtelier spol. s r.o. Pardubice vznikla z bývalé projekce Agrostavu a.s. Pardubice v září roku 1991 a hned po zápisu do podnikového rejstříku stanovila svou vnitřní strukturu na tři ateliéry dle projekčního zaměření:

• atelier pozemkových úprav

• atelier pozemních staveb

• atelier vodohospodářský

Zpočátku společnost zaměstnávala celkem 8 - 10 pracovníků. V návaznosti na objem zakázek a rozšiřující se oblast působnosti vzrostl počet pracovníků na 20 zaměstnanců. Po 1.7.2000 se společnost rozdělila na dvě společnosti a k dnešnímu dni společnost tvoří pouze atelier pozemních staveb, který provádí následující práce:

 • vypracování energetických štítků bytů, rodinných domů a různých objektů
 • vypracování studií zateplení včetně ekonomické návratnosti
 • zpracovávání studií staveb
 • projektové dokumentace k územnímu souhlasu
 • projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí
 • projektové dokumentace k ohlášení stavby a ke stavebnímu povolení
 • projektové dokumentace současného stavu (dřívější pasporty staveb)
 • provádění technického dozoru investora
 • provádění autorského dozoru
 • provádění inženýrské činnosti – tj. zajištění vyjádření orgánů státní správy, dotčených organizací, podání žádosti o územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení stavby nebo stavební povolení
 • zajištění nabídek na provedení stavby a spolupráce při výběru dodavatele stavby